แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - Money Exchange - 両替商 - Bureau de Change - Geldwechsler - 货币兑换 - 머니 체인저
ไทย   Englishเวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 8.30 - 18.00 น.

โทร. 053-818118, 053-818119, 053-271864, 053-273208, 053-818198, 053-234169


View Sakol Money Exchange in a larger map
ที่อยู่ ร้านสากลการค้า
73/8 ถนนเจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เดินทางมาร้านสากลอย่างไร
  1. มาจากถนนศรีดอนไชยแยกแสงตะวันตรงมาถึงโรงแรมเจดีย์ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจริญประเทศ 300 เมตรอยู่ปากทางขัวเหล็ก(สะพานเหล็ก)
  2. มาจากถนนลอยเคราะห์เลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวเข้าตลาดอนุสารออกถนนเจริญประเทศเลี้ยวซ้าย 150 เมตรเจอปากทางขัวเหล็ก(สะพานเหล็ก)
  3. จากสะพานนวรัฐเลี้ยวซ้ายวัดอุปคุตเข้าถนนช้างคลาน (ไนท์บาซ่าร์)เลี้ยวซ้ายแมคโดแนลผ่านมูลนิธิสามัคคีการกุศลตรงมาจนสุดซอยเจอปากทางขัวเหล็ก(สะพานเหล็ก)
มา Taxi
บอกคนขับ จาก Night Bazaar เลี้ยวซ้ายที่แยกร้าน Mac Donald ผ่านมูลนิธิสามัคคีการกุศล ตรงไปอีกประมาณ 150 เมตร ถึงปากทางขัวเหล็ก ร้านจะอยู่ตรงหน้าปากทางขัวเหล็กพอดีตึกแถวสีฟ้าสองห้องติดกัน
ที่จอดรถ
จาก Night Bazaar เลี้ยวซ้ายที่แยกร้าน Mac Donald ผ่านมูลนิธิสามัคคีการกุศล ผ่านโรงแรม DOWNTOWN INN ตรงไปประมาณ 10 เมตร จะพบป้ายที่จอดรถสำหรับลูกค้าร้านสากลอยู่ทางซ้ายมือ (ภาพที่จอดรถ)